Adatkezelési tájékoztató

Az iNET Shift Bt. (Xtextil - Varázsolj egyedit! webáruház) magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen adatvédelmi tájékoztató tartalmát, valamint kötelezettséget vállal arra, hogy a szolgáltatásaival összefüggő minden adatkezelés a jelen adatkezelési tájékoztatóban és a hatályos jogszabályokban meghatározottaknak megfelel.

Cégünk  adatkezelési tájékoztatójával garanciát vállal arra, hogy a személyes adatokat bizalmasan kezeli.


Fenntartjuk a jogot a tájékoztató megváltoztatására. Az esetleges változásokról az érintettek minden esetben kellő időben tájékoztatást kapnak.


Adatkezelő elérhetőségei: 

Neve: iNET Shift Bt.

Székhely: 2655 Kétbodony, Tó utca 2.

Adószám: 24045335-2-12

Email:l cím: info@xtextil.hu


A regisztrációhoz kapcsolódó adatkezelés

Az adatkezelés célja: a honlapon regisztráló Felhasználók azonosítása, a többi Felhasználótól való megkülönböztetése, a Felhasználóval való kapcsolattartás, illetéktelenek személyes adatokhoz való hozzáférésének megakadályozása. 

A kezelt adatok köre: név, e-mail cím, jelszó, telefonszám, regisztráció időpontja. 

Az adatkezelés jogalapja: az Ön hozzájárulása. 

Az adatkezelés időtartama: a hozzájárulás visszavonása.

Az adatkezelés nyilvántartási száma:


Hírlevél küldés céljából kezelt adatbázis

Az adatkezelés célja: információk, termékekhez kapcsolódó tájékoztató levelek, reklámot, kérdőívet tartalmazó levelek küldése. Akciós ajánlat küldése, piackutatás. Kapcsolattartás.

Kezelt adatok köre: név, e-mail cím, telefonszám, lakcím, feliratkozás dátuma.

Az adatkezelés jogalapja: az Ön hozzájárulása.

Az adatkezelés időtartama: a hozzájárulás visszavonása.

Az adatkezelés nyilvántartási száma:


Hűségprogram céljából kezelt adatbázis

Az adatkezelés célja: az Adatkezelő által indított hűségprogramban történő részvétel, a Felhasználók azonosítása és egymástól való megkülönböztetése, kedvezmények nyújtása, és mindezek dokumentálása.

A kezelt adatok köre: név,e-mail cím,jelszó,telefonszám,a regisztráció időpontja, szállítási és számlázási cím.

Az adatkezelés jogalapja: az Ön hozzájárulása.

Az adatkezelés időtartama: a hozzájárulás visszavonása.


Időszakos promóció céljából kezelt adatbázis

Az adat kezelés célja: legfrissebb, legjobb akcióinkról, aktuális ajánlatainkról reklámok, értesítők küldése.

A kezelt adatok köre: név, e-mail cím, jelszó, telefonszám, regisztráció időpontja, szállítási és számlázási cím.

Az adatkezelés jogalapja: az Ön hozzájárulása.

Az adatkezelés időtartalma: a személyes adatokat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezeljük.

Az adatkezelés nyilvántartási száma:


Nyereményjátékhoz kapcsolódó adatbázis

Az adatkezelés célja: az Adatkezelő által üzemeltetett honlapon meghirdetett nyereményjátékban való részvétel, a nyeremények kisorsolásának, nyerés esetén a nyeremények átvételéhez szükséges egyeztetés és a nyeremények átadásának lehetővé tétele, valamint a nyereményjátékhoz tartozó adatbázis építése.

A kezelt adatok köre: név, e-mail cím, jelszó, telefonszám, regisztráció időpontja, szállítási és számlázási cím.

Az adatkezelés jogalapja: az Ön hozzájárulása.

Az adatkezelés időtartalma: a személyes adatokat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezeljük.

Az adatkezelés nyilvántartási száma:


Webáruház üzemeltetése céljából kezelt adatbázis

Az adatkezelés célja: Internetes csomagküldő kiskereskedelmi szolgáltatás nyújtása. Webáruházban történő vásárlás kapcsán felmerülő elektronikus szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése,az abból származó díjak számlázása,elektronikus szerződés alapján történő termékértékesítés kapcsán esedékes vételár számlázása,az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése.

A kezelt adatok köre: név, e-mail cím, jelszó, telefonszám, regisztráció időpontja, szállítási és számlázási cím.

Az adatkezelés jogalapja: az Ön hozzájárulása.

Az adatkezelés időtartalma: a személyes adatokat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezeljük.

Az adatkezelés nyilvántartási száma:


A számviteli kötelezettség teljesítésével összefüggő adatkezelés

Az adatkezelés célja: cégünknek a gazdasági tevékenységéhez kapcsolódóan egyik kötelezettsége a számviteli törvénynek való megfelelés. A hatályos törvények értelmében a cégünknek meg kell őriznie a megrendelések és a számlázásokhoz kapcsolódó adatokat. Ezek azok az adatok, amelyet Ön a megrendelést visszaigazoló e-mailben is lát.

Kezelt adatok köre: a regisztrációnál megadott adatok, és a megrendelt termék.

Az adatkezelés jogalapja: a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. §. Ez az adatkezelés az Ön hozzájárulásától független, cégünk törvényi kötelezettsége, így az adatokat akkor is meg kell őriznünk, ha Ön ez ellen tiltakozna. Kérjük, hogy cégünk szolgáltatását ennek tudatában vegye igénybe.

Az adatkezelés időtartama: a személyes adatokat 5 évig őrizzük meg a fent megjelölt célból.